Letný tábor v Patinciach

10.07.2019

        Už po šiesty krát sa nám podarilo zrealizovať pobytový tábor v rekreačnom areáli Patince pre 18 detí z profesionálnych náhradných rodín a po prvý krát aj pre deti zo špecializovanej samostatnej skupiny.

        Príjemné ubytovanie a chutnú stravu nám počas tábora poskytol penzión Adriana. Mimoriadne teplé a slnečné počasie počas celého týždňa nám umožnilo tráviť voľné chvíle   na termálnom kúpalisku. Pri spoločných aktivitách a zážitkoch si deti  prehĺbili svoje priateľstvá. Okrem zábavy sme pracovali aj na osobnostnom rozvoji detí. Odborný tím zamestnancov viedol skupinové  hry zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov. Deti sa vyšantili počas športových aktivít ako plávanie, hranie futbalu, volejbalu, bedmintonu či veselých naháňačkách.

        Všetci sme  si z pobytu  odniesli veľa nezabudnuteľných zážitkov a veselých príhod, na ktoré budeme  ešte dlho spomínať.


        Vďaka spoločnosti SILCOTEC EUROPE (SK) s.r.o., mali deti už po šiesty krát zabezpečený týždňový rekreačný pobyt. Za vecné dary na odmeny pre deti v súťažiach ďakujeme nemenovanému darcovi z Dunajskej Stredy.


V Komárne júl 2019


Autor: Mgr. Veronika Pasztoreková

koordinátorka CPPR


Dokument na stiahnutie:

  Patince 2019.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.