Oznam

04.07.2019

Oznam pre rodičov maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť o prispievaní na výživu maloletého dieťaťa 


Oznamujeme rodičom maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť, že dňom 1.7.2019 opatrením  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima sa zvýšila suma životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa na 95,96 EUR  mesačne.

Z toho dôvodu sa odo dňa 1.7.2019 mení výška mesačného výživného na

28,79 EUR

v prípade ak Vám súd nariadil prispievať na výživu maloletého dieťaťa mesačne vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Túto povinnosť ste povinný splniť do 15. – eho dňa tohto mesiaca.


Komárno, 04.07.2019                                                             

Vypracoval: Bc. Adriana Kováčová

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.