Komárňanské dni 2019

02.05.2019

Jarný festival Komárňanské dni sa tento rok konal už po 28-krát. Festival je symbolom priateľstva a tradície pre obyvateľov mesta Komárno. Počas všetkých dní nás sprevádzala príjemná atmosféra.

        Spolu s našimi deťmi sme sa zúčastnili série detských programov.  Pútavé boli aktivity študentov SOŠaS z Komárna, ktoré prezentovali svoje odbory ako kaderník, kozmetička a vizážistka, čím prispeli naším deťom k profesionálnej orientácii pri výbere povolania. Dievčatá obdivovali tanečníkov z tanečného klubu NIKI dance. Chlapci zase nadšene vnímali majstrovstvá Slovenska silných mužov a tiež šermiarov, ktorí predvádzali svoje umenie šermu na Klapkovom námestí. Spoločne si deti zaspievali aj s inými deťmi z Komárna v kultúrnom pásme Detského folklórneho súboru. Svoju šikovnosť naše deti ukázali v tvorivých dielňach. Deň starej pevnosti deti prežili pri hrách, jazde na koni, prešli sa múrmi  starej pevnosti, kde videli ukážku bojového umenia spolu s lukostrelcami. V poobedných hodinách sa zúčastnili divadelného predstavenia „ Rozprávka o stvorení“. Záver účasti na Komárňanských dňoch bola ukážková jazda historických vozidiel.

Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie, ktoré pripraví naše mesto Komárno, aby deti  mohli opäť zažiť dni plné radosti a smiechu.

                                                       

Autori:  Mgr. Zahoranová, Mgr. Szabó, Mgr. Szalmová

Dokument na stiahnutie:   KOMÁRŇANSKÉ DNI 2019.pdf


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.