Sestra - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 22.08.2019

19.07.2019

Výberové konanie číslo:  17/2019

Názov pozície:    sestra

Počet voľných miest:  1

Organizačný útvar:  Špecializovaná samostatná  skupina

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3

Hlavné úlohy:  Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení SPODaSK

Termín nástupu:  ihneďDokument na stiahnutie:

  Oznámenie o vyhlásení výberového konania - sestra do 22.8.2019.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.