Psychológ - oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.12.2019

Termín nástupu: ihneď

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3

Počet voľných miest: 1

Platová trieda: min. 6 v zmysle prílohy č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Názov pracovnej pozíciezamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - psychológ


Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite na adrese centra alebo e-mailom.


Informácie na stiahnutie:

  Informácia o voľnom pracovnom mieste - psychológ NP DEI NS III.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.