Psychológ - Informácia o voľnom pracovnom mieste

01.10.2020

Termín nástupu: november 2020

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3

Počet voľných miest: 1

Základný plat (v hrubom):  samostatný odborný zamestnanec
                                                    - 1064,50 eur za mesiac + zvýšenie platovej tarify podľa praxe

                                                    začínajúci odborný zamestnanec
                                                    - 976,50 eur za mesiac + príplatok začínajúceho odborného zamestnanca

Názov pracovnej pozíciezamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - psychológ

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite na adrese centra alebo e-mailom.

Informácie na stiahnutie:

Informácia o voľnom pracovnom mieste - psychológ NP DEI NS III 10.2020.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.