Sociálny pracovník - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 30.10.2019

09.10.2019

Názov pozície:  sociálny pracovník

Základná zložka mzdy (v hrubom): príloha č. 3 k zákonu 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 30.10.2019. 


Informácie na stiahnutie:

  Oznámenie o vyhlásení výberového konania - soc. pracovník.pdf


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.