Sociálny pracovník - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 23.05.2019

24.04.2019

Názov pozície:  zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - sociálny pracovník


Informácie na stiahnutie:

  Oznámenie o vyhlásení výberového konania - soc. pracovník - 23.5.2019.pdf


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.