PaM - Oznámenie o vyhlásení výberového konania

23.05.2024

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 Kraj:  Nitriansky

 Centrum pre deti a rodiny Komárno

 Výberové konanie číslo: 6 /2024

Názov pozície:    referent PaM – zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záujme

Počet voľných miest:  1

Organizačný útvar:  ekonomicko-prevádzkový úsek

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3

Základná zložka mzdy (v hrubom): v zmysle prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, min. 1400 EUR.

Hlavné úlohy:  

samostatné zabezpečovanie a spracúvanie personálnej a mzdovej agendy

Termín nástupu:  ihneď

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite.

 

Viac informácií:

Oznámenie o VK referent PaM.pdf

 

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.