Psychológ – oznámenie o vyhlásení výberového konania

03.02.2023

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Kraj: Nitriansky

Centrum pre deti a rodiny Komárno

 

Výberové konanie číslo: 01/2023

Názov pozície:     psychológ – zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1

Termín nástupu: ihneď

Miesto výkonu práce: Komárno, Ul. mieru č. 3

Základná zložka mzdy (v hrubom): v zmysle zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Ing. Silvia Dorotovičová,

tel. 035/2433011,

e-mail: riaditel@cdrkomarno.sk

Adresa: Ul. mieru č. 3, 945 01 Komárno

 

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite.

Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady.

Uchádzačov, ktorí nespĺňajú požiadavky výberového konania nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať.

 

V Komárne, dňa 03.02.2023

 

Viac informácií:  012023 Oznámenie o VK psychológ.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.