Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.