Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 27.9.2019

10.09.2019

Výberové konanie číslo:  20/2019

Názov pozície:    pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou – zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záujme

Počet voľných miest:  1

Organizačný útvar:  Špecializovaná samostatná  skupina

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3

Základná zložka mzdy (v hrubom): v zmysle prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Hlavné úlohy:  Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese.

Termín nástupu:  01.10.2019


Dokument na stiahnutie:

  Oznámenie o vyhlásení výberového konania - pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.