Profesionálny náhradný rodič - oznámenie o vyhlásení výberového konania

26.08.2020

Výberové konanie číslo:  09/2020

Názov pozície:  profesionálny náhradný rodič (ďalej PNR)

Počet voľných miest:  1

Termín nástupu:   po úspešnom absolvovaní výberového konania

Organizačný útvar:  Centrum podpory profesionálnych rodín

Miesto výkonu práce:  trvalý pobyt PNR - vlastný bytový priestor

Základná zložka mzdy (v hrubom): min. 932,00 EUR

Hlavné úlohy:   zamestnanec Centra, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí (v zmysle § 17 vyhlášky č. 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

 

Žiadosti o pracovnú pozíciu prijímame nepretržite. Výberové konanie sa uskutočňuje individuálnou formou.

 

Podrobné informácie v dokumente na stiahnutie:

Oznámenie o VK PNR 09.2020.pdf

 

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.